Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu event geçti

✔ Bir yıl boyunca süpervizyon desteği…
✔ Çocuk çizimlerinin genel tanımı, uygulaması, değerlendirmesi, yorumlanması ve raporlanması…
✔ Eğitimden sonra tam günlük vaka değerlendirme buluşması…
✔ Katılım Belgesi ve Uygulayıcı Belgesi…

Çocukları tanımak ve iç dünyalarına ulaşabilmek için en etkili yöntemlerden biri resim yorumlamadır. Bu eğitim sayesinde, resimdeki önemli belirtilerin aslında ne anlama geldiğini ve resmin yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları öğreneceksiniz.
Çocuk Resimlerini Klinik Açıdan Değerlendirme Eğitimi, çocukların yaptıkları resim ve çizimlerden onların zekâ kapasitelerini, kişiliklerini, iç dünyalarını ve çevreye bakış açılarını anlayıp ölçebilmenizi ve doğru değerlendirme yapabilmenizi sağlayacaktır.
Bu eğitim ile çalışmalarınızda çocukları tanıma ile problemlerini tanılamada ihtiyaç duyacağınız çocuk çizim testlerinin genel tanımını, uygulamasını, değerlendirmesini, yorumlamasını ve raporlamasını uygulamalı olarak öğreneceksiniz.

Eğitimin İçeriği
Çocukların ruhsal gelişim süreçleri
Çocuk resimlerinin yaşa göre gelişimsel özellikleri
İfade ve iletişim aracı olarak çocuk resimleri
Resmin gelişimsel yönü
Çocuk resimlerinde içeriğin değerlendirilmesi
Çocuk resimlerini yorumlarken uzmanların dikkat etmesi gerekenler
Çocukların yaptıkları resimlerin kendileri için anlamları
Resim yapmanın çocuk için önemi
Çocuk resmindeki sembolik ifadeler
Çocuk resimlerini ve resimlerdeki figürleri yorumlama
Uzmanların dikkat etmesi gereken noktalar
Vak’a Analizi ve Örnek Resim Analizleri

Eğitime kimler katılabilir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ve Asistanları,
Psikologlar,
Psikolojik Danışmanlar,
Rehber Öğretmenler,
Sosyal Hizmet Uzmanları,
Çocuk Gelişim Uzmanları,
Okul öncesi / Anaokulu Öğretmenleri,
Aile Danışmanları

ve bu branşlarda eğitimine devam eden Lisans & Lisansüstü üniversite öğrencileri ile bu alanda çalışanlar eğitime katılabilirler.


Eğitimin süresi:
8 Saat
Eğitim Tarihi: 30 Haziran 2018
Eğitim Saati : 10:00 – 18:00
Kontenjan: 12 kişi
Ücret: 400 TL
Kayıt: 0545 436 37 85 veya iletisim@embriyoakademi.com

NOT:
Ücret yatırılmadan yapılan kayıtlar ön kayıt hükmündedir. Eğitime başlamadan önce ön kayıt bedeli ya da ücretin tamamının yatırılması gerekmektedir.